1. 1.
    "Ataerkil" anlamında sözcük.
    -1 ... yetkili mercimek