1. .
    simone de beauvoir'ın zamanında dillendirdiği iddiadır. bu iddiaya göre endüstri devrimiyle beraber daha keskinleşmiş victorian toplumlarda yaşanan ataerkil düzenin erkek ve kadın için oluşturduğu rolleri bu bireylerin zihinlerinin oluşum aşamasında annelerin dikte edilmesidir. anneler vasıtasıyla oynadığı oyuncaktan büyümesiyle beraber değişen davranış stillerine kadar yönlendirilmiş bireyler yarının ataerkil toplumunun oyuncuları olmaktadır. dolayısıyla ironik bir biçimde ataerkilliğin fabrikası kendisi de toplumun bu düzeninden yaralar almış olan annelerdir.
    ... credoquiaabsurdum
  2. .
    Ataerkil sistem gucunu maalesef mal kadin ve annelerden alir.
    ... selia