1. 1.
  elçilik uzmanı.
  2 ... cikarinbeniburdan
 2. 2.
  resmi ajan da denilebilir.
  2 ... phantom
 3. 3.
  bulunduğu devletin durumlarını yetkisi dahilinde izleyen diplomatik görevli. bir nevi casus da denebilir.
  2 ... tutunamayanlardan
 4. 4.
  Bir ülkenin yabancı ülkelerdeki diplomatik misyonlarında belirli bir uzmanlık alanı ile ilgili olarak temsil ve bilgi toplama fonksiyonunu gören diplomatik görevli. Siyasal memur statüsündeki bu görevli, bulunduğu yabancı devletin durumunu ve davranışlarını kendi yetki alanında kalmak koşuluyla izler ve hükümetine bildirir. Bazılarına göre onun bilgi toplama hareketi casusluk olarak kabul edilir. Ataşeler çeşitli hizmet alanlarında görev yaparlar. Örneğin askeri ataşeler (ataşe militer) bağlı oldukları ulusal ordunun komutanlığının temsilcisi sıfatıyla hem elçiliğin askeri danışmanıdır, hem de kendi ülkeleri için haber toplarlar. Basın ataşeleri basın, film, radyo ve televizyon gibi alanlarda uzmanlaşmış danışmanlardır. Ticaret ataşeleri, bulundukları yabancı ülkelerle kendi ülkeleri arasındaki ticaret ilişkilerini izleyen, ticaret anlaşmalarının hazırlanmasında rol alan ve kendi ülkelerinin ekonomik çıkarlarının korunması doğrultusunda danışma görevi yapan görevlilerdir. Kültür ataşeleri ise bulundukları yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kültürünü tanıtmaya ve iki ülke arasındaki kültür bağlarını geliştirmeye çalışırlar.
  2 ... lilith
 5. 5.
  genelkurmay'a bağlı askeri tarih ve stratejik etüd başkanlığı'nın kısaltması.
  ... david brent
 6. 6.
  Balkan harbi dahil olmak üzere birinci dünya harbinin tüm cephelerindeki askeri faaliyetleri, çatışmaları, operasyonları haritalarıyla beraber yayımlayan başkanlık. * bir de üç ciltlik bir fotograf albümü çıkartmışlardır ki görün derim, Birinci cilt, Balkan Harbi, ikinci Cilt Birinci Dünya savaşı cepheleri, Üçüncü cilt Büyük taarruz. *
  ... tirsiksansar
 7. 7.
  diplomatik misyonlarda en alt ünvandır. ama geneli istihbarat işleri ile ilgilendikleri için, ünvanları sadece resmi tamımlama için kullanılır. bazıları akreditedir.(ajan olarak)
  1 ... conspirator
 8. 8.
  bir elçilikte askeri,ticari ve kültürel konularda görevli uzman.
  ... kendi yorumunu begenen adam
 9. 9.
  Kavram kargaşası yaşandığı aşikar olan sıfat. Dışişleri Bakanlığına bağlı diplomatik personelin en alt seviyesindeki ataşe ile bu bakanlık dışındaki bakanlıklar tarafından, ayrıntılı uzmanlık gerektiren görevlerle geçici olarak gönderilen ataşeler birbirine karıştırılmaktadır. Ataşe kavram olarak yurtdışına gönderilen alt seviyedeki resmi devlet temsilcisidir.
  ... mr akinci
 10. 10.
  Ateşe atılacak ilk kişi olarak gözümde canlanır hep.
  ... kangurubu