1. 1.
    onlar abdestsiz savaşır ama aynı zamanda tarihteki ilk kimyasal savaşı başlatanlar onlardır. atları aynı anda osurtarak karşı tarafın piyadelerini zehirlediklerini heredot tarihinde yer almaktadır.
    2 ... monk of monkmountain