1. 1.
    cengiz han ve ardılları döneminde uzun mesafeler kat eden Moğol savaşçılarının yapmış olduğu beslenme türüdür. ellerindeki pipete benzer çubuk ile atın şah damarına vurulup içilir. uzun mesafeler böyle kat edilirmiş.
    ... durak bilgi