1. 1.
    ortamda ki bireylerin girişimci bir karakterde olmaması ve pasif kalması durumu.
    ... hasmet ibriktaroglu