1. 1.
    Ak dağların üzerinde, kuzeyli eorl'a armağan edilen vatandır. at efendilerinin topraklarıdır.
    ... stairway leading to hell