1. 1.
    asuregibisurat ın gerçek kimliği
    2 ... asuregibisurat
  2. 2.
    Kim olduğunu bilmiyorum ama kim olmadığını biliyorum. Murat bizimla diyil kıslar.
    4 ... alyssum