1. 1.
    Kısa süreli bir agnostisizm evresinde fark ettiğim ve diğer bazı felsefecilerin de samimi itiraflarıyla kavradığım gerçek.

    insan içten içe cevabın ne olduğunu biliyor bence.
    1 -1 ... id est