1. 1.
    tanrı nedir ki? nedir onu 'tanrı' yapan? tabi ki güçtür. eğer tanrı sizi cehenneme atamayacak olsaydı, ona itaat eder miydiniz? size ulaşamayacağınız güzellikleri sunabilecek olmasaydı, onu sever miydiniz? bu gün size zulmeden ve gücünüzün yetmediği insanları cezalandırabilecek olmasaydı, ona dua eder miydiniz? her şeyi bilebilecek ve yapabilecek olmasaydı, ondan adalet ister miydiniz?

    benim nazarımda tanrı nedir biliyor musunuz? güç barındıran her şey. mesela, para bir tanrı mıdır? belki. bir çok insanın ulaşamayacağı güzellikleri size sunar. sevmediğiniz insanlara zulmetme fırsatını size sunar. bırakın adalet sağlamayı, adaletten kaçma imkanı bile sunar. size güç verir.

    elbet sadece para değil, size üstünlük bahşeden her şey sizi güçlü kılar, sizi güçlü kılan her şey ise bir nevi tanrıdır.

    bilmiyorum, ben böyle düşünüyorum. belki de taşlanması gereken hastalıklı fikirlere sahibimdir.
    ... bituhafadam