1. 1.
    uzay zaman sürekliliğini kır gitsin.
    ... sherlockholmesss