1. 1.
    halefinden selefinden utanan kişinin, devlet destekli hareketidir.
    1 ... sonceyrek