1. 1.
  1 haziran 2005 tarihine kadar yürürlükte olan tck.nun 155, 1 haziran 2005 tarihinden sonra yürürlüğe girecek olan 5237 sayılı türk ceza kanununun 318.maddelerinde düzenlenmiş suç türüdür.
  yorum yapmaksızın sadece maddeleri aktarıyorum :

  "madde 155 - geçen maddelerde yazılı olan ahval haricinde kanunlara karşı gelmeğe halkı teşvik ile memleketin emniyetine tehlike iras edecek surette makale neşir edenler veya halkı askerlik hizmetinden soğutmak yolunda neşriyatta veya telkinatta bulunanlar yahut umumi bir içtimada veya nasın toplandığı yerlerde bu suretle nutuk irat edenler iki aydan iki seneye kadar hapis olunur ve bunlardan yirmi beş liradan iki yüz liraya kadar ağır cezayı nakdi alınır."

  5237 sayılı türk ceza kanununun 318.maddesi ve gerekçesi:

  "halkı askerlikten soğutma
  madde 318- (1) halkı, askerlik hizmetinden soğutacak etkinlikte teşvik veya telkinde bulunanlara veya propaganda yapanlara altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.
  (2) fiil, basın ve yayın yolu ile işlenirse ceza yarısı oranında artırılır."

  gerekçe

  "madde, halkı askerlik hizmetinden soğutacak etkinlikte, teşvik veya telkinde bulunmayı veya propaganda yapmayı cezalandırmaktadır. vatanın düşman güçlerine karşı korunması bakımından her türk vatandaşının askerlik hizmetini severek ve isteyerek yerine getirmesi şarttır. esasen askerlik hizmetine yönelik duygu, vatandaşlığın zorunlu gereği olan vatana sadakat borcunun bir parçasını oluşturur. söz konusu duyguyu tahrip etmek veya zayıflatmak maksadıyla vatandaşları askerlik hizmetlerinden soğutma yolunda teşvik veya telkinlerde bulunmayı veya propagandayı suç hâline getirmek suretiyle madde, millî savunmayı koruma amacını gütmektedir.
  telkin ve teşvikin veya propagandanın askerî hizmetten soğutacak kuvvette olması koşulu ile söz, yazı, işaret, küçültücü imgeler veya bunların benzerleri marifetiyle yapılması suç oluşturacaktır. teşvik veya telkin geniş sayıda kişilere yönelik olmayan fesatçı fiil olduğu hâlde propaganda çok daha geniş ve önceden belirli olmayan gruplara yönelik etkin telkin ve teşvikleri ifade etmektedir.
  maddenin son fıkrasına göre, fiilin basın ve yayın yoluyla işlenmesi, ağırlaştırıcı nedendir."
  (bkz: götümüze girebilecek entryler)
  3 ... expert16