1. 1.
    malların baş tacı etmekte beis görmediği padişahtır...
    1 ... erectof