1. 1.
    Askeri ücret her zaman alır.
    1 ... siyah alfabe
  2. 1.
    Askeri ücretli ve sikortalıysan yaşadın..
    ... ari kovanina comak sokan deli