1. 1.
    devreciliktir. lakin kısa dönemlere borunuz ötmez. yavaş, yerler yaş.
    1 -1 ... seruven44