Advertisement

  1. 1.
    camilerin kalabalık olduğu zamanlarda imamın aşka gelip cemaate kelime-i şehadet telkin etmesi sırasında söylediği söz! bu en az üç kere olur ve cemaat okumayı bitirir-bitirmez, imam hemen araya insert yapar ve yüksek sesle "aşk ve şevk ile bir dahi" der, cemaat bu sefer daha iyi coşar, ses daha gür çıkar!
    1 ... zarth vader
  2. 2.
    (bkz: indiler gökten melekler tek tek)
    1 ... zargana