1. 1.
    arog'da görülebilecek eylemdir.
    1 ... somut
  2. 2.
    ardından kişi bileklerini kesmeye yönelebilir..
    ... moody