1. .
    osmanlı'nın çöküşünü getiren düşünce. daha ilerki aşamalarda amerikan mandası merakı başlamış, bir şekilde hala devam etmektedir
    ... bohemian rhapsody