1. 1.
    yadsınamaz ve inkâr edilemez bir gerçektir. aksini iddia eden aktrolldür.
    2 ... zall bana hep abi der