1. 1.
    Bana göre saat başı ücret asgari ücretten daha adildir. Fakat sizin fikirlerinizi de merak ediyorum.

    Sonuçta bir işçinin 24 saatte yapması gereken işin parasını istediğiniz kadar işçiye ve istediğiniz kadar vardiyaya bölebilirsiniz. Ki sosyalist ekonomideki emeğe dayalı kazanç sistemi de bence asgari ücreti değil saat başı ücreti temsil eder. Zaten önemli haklar devlet güvencesinde olur keyfi harcamalar için saat başı ücret pekala yeter.
    1 ... uzay muhtari