1. .
    Finike ilçesi Asarönü Köyü'ndeki Asar Tepe'de Bizans Dönemi'ne tarihlediğimiz olasılıkla yerleşime ait duvar kalıntıları ile iki sarnıç yapısı bulunmuştur. Köyün batısında Gülmezasar olarak tanımlanan tepenin yamacında ise bir diğer Bizans yerleşimi belirlenmiştir. Burada yerleşime giriş oluşturan yapıdan geçilerek ulaşılan bazilikal plânlı bir kilise ve mimariye ait taş öğeler envanterlenmiştir. Finike ilçesi'nde Asarönü Köyü'nün doğusunda bulunan Keşlik Dağ, bu mevkiideki en yüksek dağ olarak dikkati çekmektedir ve zirvesinde bir Bizans yerleşimi barındırmaktadır. Bu yerleşime ait duvarların ve bir sarnıç yapısının yanısıra, 3 nefli, güneydoğusunda ek yapıların yer aldığı, duvar resimleriyle bezenmiş olduğu kimi izlerden anlaşılan, bazilikal plânlı bir kilise saptanarak kroki plân çizimi yapılmıştır. Aynı zamanda kilisenin liturjik işlevli elemanlarına ait taş öğeler envanterlenmiştir.
    1 ... meydanbenim