bugün

* *
herhangi bir nedenle üretim fiyatlarındaki artış, fiyatlar genel düzeyinin de yükselmesine neden olurken aynı zamanda gelir sahiplerinin söz konusu üretimden daha çok pay istemelerine de neden olur. böyle durumlarda ekonominin enflasyon sürecine girmesi kaçınılmazdır. bu şekilde ortaya çıkan enflasyon genelde maliyet enflasyonu olarak tanımlansa da arz enflasyonu olarak da nitelendirilir.
Bir mala veya hizmete olan talebin sabit kalıp, arzının azalması sonucu fiyatlar genel düzeyinin doğal olarak artması durumudur. Üretimin azaldığı şu dönemde ve yaklaşık 3 çeyrek daha devam edecek olan durumdur.Pek tabiki mala olan talep her zaman sabit falmaz fakat arzdaki düşüşe oranı düşüktür.
maliyet enflasyonu da denebilir. ama kısaca arz enflasyonu diyelim.

tanım: bir ekonomide enflasyon sürecinin başlangıcının, toplam talep harcamalarından bağımsız olarak, üretim maliyetlerindeki artışlara bağlanmasıdır.

mal ve hizmet fiyatlarının oluşumunda maliyet koşulları esas alınıyorsa ve buna bağlı olarak fiyatlar genel düzeyi yükseliyorsa arz (maliyet) enflasyonu ortaya çıkmaktadır.

bu tür enflasyonda; sendikaların, firmaların veya ham madde üreticilerinin piyasayı kontrolleri altına alma istekleri ile hükumetlerin getirdiği yeni düzenlemeler ve yeni vergi uygulamalarının da etkileri bulunmaktadır. piyasayı kontrol gücüne sahip bir firma eğer kârını düşük buluyorsa mal ve hizmetlerin fiyatlarını artırabilir. diğer yandan üretim faktörleri piyasasında rekabetin bozulması sonucu sendikalar pazarlık gücüne sahipse; iş gücünün verimliliğinin üzerinde ücret talep edebilmekte, diğer faktör sahipleri de girdi fiyatlarını yükseltebilmektedirler. ayrıca dışa bağımlı ekonomilerde bazı girdilerin ithal edilmesi gerekmektedir. ülke parasının sürekli değer kaybetmesi sonucu ithal girdi fiyatlarının yükselmesi maliyet artışlarına neden olan diğer bir etkendir.

kaynak: prof. dr. gülden ülgen.