1. 1.
    jürilikte kendini kanıtlamış (bkz: armağan çağlayan)ın bülen ersoyla birlikte jüri olması istenilen, mutelif yarışmalarda görevlendirilecek jüri yetiştirmek için düzenlenmesi muhtemel yarışma..*
    ... aflterxosruanrgise