1. 1.
    Oldukça merak edilen sorunsaldır. Kumun, toprağın içinde kim görecek sanki.
    ... the president