1. 1.
    bu dönemdeki eserlerin çoğunda mısır etkisi görülür , özellikle erken arkaik döneminde.
    ... bokinyo
  2. 2.
    antik yunan medeniyeti' nin temellerinin atılmış olduğu, tarih öncesi dönem.
    1 ... unidentified stranger