bugün

alverme vermermerme oldu garip bir sekilde .
(bkz: al verme ver meyve)
arka arkaya ver merve al merve demek kadar zor değildir.
(bkz: dal sarkar kartal kalkar kartal kalkar dalsarkar)
al merve ver merve al merve ver verme al vemre mer verve al verme ver memre al mevre vev verme al vevme vev vemre....