Advertisement

  1. 1.
    Araştırma-geliştirme faaliyetlerine yapılan her harcamanın ve sarf edilen her emeğin ülke için gelişmiş ekonomi ve refah düzeyi olarak geri döneceği su götürmez bir gerçek.

    UNESCO istatistik Enstitüsü tarafından yapılan bir çalışmada, farklı ülkelerde Ar-Ge çalışmalarına ayrılan bütçe, satın alma gücü paritesine göre ayarlanarak incelendi. Ortaya çıkan verilere göre dünyada Ar-Ge çalışmalarına en çok bütçe ayıran 10 ülke:

    Amerika Birleşik Devletleri: 476,5 milyar Dolar.
    Çin: 370,6 milyar Dolar.
    Japonya: 170,5 milyar Dolar.
    Almanya: 109,8 milyar Dolar.
    Güney Kore: 73,2 milyar Dolar.
    Fransa: 60,8 milyar Dolar.
    Hindistan: 48,1 milyar Dolar.
    Birleşik Krallık: 44,2 milyar Dolar.
    Brezilya: 42,1 milyar Dolar.
    Rusya: 39,8 milyar Dolar.

    Tablodaki sadece ilk iki ülke olan Amerika ve Çin’deki bütçeyi topladığımızda bütün dünya üzerindeki Ar-Ge çalışma bütçesinin yüzde 47’sine denk geliyor. ilk dört ülkenin toplam bütçesine bakınca da bu rakam yüzde 62,5 olarak karşımıza çıkıyor. Bu listedeki ülkeleri dışarıda bıraktığımızda ise dünya üzerindeki Ar-Ge çalışmalarına ayrılan bütçe, dünyadaki oranın yüzde 15’i bile etmiyor.

    Türkiye’deki Ar-Ge çalışmaları
    Türkiye istatistik Kurumu (TÜiK) verilerine göre ise 2017’de merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için gerçekleştirilen harcama 10 milyar 710 milyon TL. Bu sonuca göre 2017 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcamaların gayrisafi yurtiçi hasıla içerisindeki oranı yüzde 0,34, merkezi yönetim bütçe harcamaları içerisindeki payı ise yüzde 1,4 oldu.

    kaynak: https://www.dunyahalleri....k-butceyi-ayiran-ulkeler/
    1 ... artificialhuman