1. 1.
    Bitirmek, tamamlamak. evet.
    1 ... nevilevile