1. 1.
    ilaç yutamadığım için malca giriştiğim işlem sizce bir yan etki yapar mı bir zararı olur mu ?
    aradan 10 saat geçti üstelik çiğnemeden yutunuz azdığı halde yaptım bunu nasıl bir malım yarebbim.
    -1 ... farzetkimutluyum