1. 1.
    archaeopteryx fosil
    ... birbilinmeyenlidenklem