1. 1.
    türk mitolojisi'nde yarı insan, yarı boğa olan yaratık.

    dişi olanları için ışboğa denilir. yarı insan yarı hayvan olan varlıklara dünya kültürlerinde pek sık rastlanır. kimilerinde alt kısım hayvan, belden yukarısı insandır. bazılarında ise kafa, hayvan biçimindeyken alt değişkendir. Ek olarak türk mitolojisinde yarı at yarın insan olan varlıklara ise aryunt adı verilir..
    ... topuzlu karyola