1. 1.
    Her erkeğe nasip olmayacak durumdur. Bazı tipsizleri kudurtur. Evet.
    -1 ... oytunkaran
  2. 2.
    Aras bulut sen misin?
    2 ... bir tirrek sevdim uzaklarda