1. 1.
  Araplaşma, Arap olmayan bir bölgenin fethi ile Arap olmayan nüfusta Arap etkisinin artmasını, Arap dilinin, kültürünün, kimliğinin kademeli olarak benimsenmesini tarif ediyor. Genel olarak, Arap kökenli unsurlar, fethedilen medeniyetlerden oluşan çeşitli unsurlarla çeşitli şekillerde birleşti. Araplaştırma; Irak, Suriye, Sudan, Moritanya, Cezayir ve Libya'daki Arap milliyetçisi rejimler tarafından Arap yerleşimlerini genişletme, Arap dışındaki azınlıkların sınır dışı edilmeleri ve Arap olmayan nüfusta Arap kimlik ve kültürünün uygulanmasını, özellikle eğitimde Arapça olmayan anadillere izin vermemek gibi yöntemler ile modern çağlarda da devam etti.

  Hicaz'daki islam'ın yükselişinden sonra, Arap kültürü ve dili, Arap olmayan yöre halkı ile yarımadada yaşayan Araplar arasındaki fetih, ticaret ve evlilikler vasıtasıyla Arap yarımadasının dışında da yayılmıştır. Arapça bu bölgelerde birer ortak dil olarak hizmet etmeye başladı ve lehçeler oluştu. Yemen, geleneksel olarak Arapların anavatanı olmakla birlikte, Yemen nüfusunun çoğunluğu aslında islam'ın yayılmasından önce Arapça konuşmamıştır; bunun yerine güney semitik dillerini konuşmuşlardır. Arapçanın etkisi, kültürleri islam'dan etkilenen birçok başka ülkede de derinleşmiştir.
  3 ... tabgac turk
 2. 2.
  Bak arap dedin midem bulandı.
  1 -2 ... alpertunna
 3. 3.
  Arapların dillerini, kültürlerini alıp o milletin üzerine yama etmektir.
  Bunu islamla karıştıranların sorun yaşadığı bir terimdir.
  1 ... tardisinruhu
 4. 4.
  Suriye'de:

  *Nebati krallığı:

  Nebatiler, hem Arap hem de Arami kabilelerinden oluşan, Arabistan'dan çıkan ve daha önceki Arami kültürünün, komşu Hasmone krallığının ibrani kültürünün yanı sıra bölgedeki Helenistik kültürlerin de etkisi altına giren bir karışımdı. Eski Arap dili ve modern Arap alfabesinin temelini de oluşturan, Nabati alfabesini geliştiren Nebatilar tarafından yaratılmıştır. Ağır Arap etkisi altındaki Nebati dili, Arap diliyle kaynaştı ve bölgedeki arami,ibrani/yahudi kökenli taifeler hızla araplaştı

  *gassani krallığı:

  Gassaniler, klasik dönemin sonlarında Yemen'in kuzeyindeki son büyük islam dışı semitik göç idi. Onlar da Yunan Ortodoks Hıristiyan ve Bizans imparatorluğu'nun vasalı idiler. Büyük bir Arami halk barındıran Bizans yönetimi altındaki Suriye'ye ulaştılar. Başlangıçta Hauran bölgesine yerleştiler, sonunda modern Lübnan'a, Filistin'e ve Ürdün'e yayıldılar ve Kısaca Suriye'nin ve Transjordan'ın valiliğini Nebatilerden uzak tuttular ve bölgedeki arami taifelerini araplaştırdılar

  *ırak:

  Lahmi krallığı:

  Lahmî Krallığı, 2. yüzyılda Yemen'den göç eden ve Banu Lakhm tarafından yönetilen Lakhum kabilesi tarafından kurulmuştur. Asur kurulan Doğu Kilisesi dinini kabul ettiler ve asur taifelerini araplaştırdılar, Gassaniler yunan Ortodoks Hıristiyanlığına karşıydılar ve Sasani imparatorluğunun vasalıydılar.

  *arabistan:

  Güney arabistan:

  Eski Güney Arabistan yerlileri, islami genişleme ile yok olmaya başladılar, dilleri Klasik Arapçayla yer değiştirdi. Yazmak için kullanılan Güney Arabistan'ın yerli halklarının alfabesi de kullanım dışı kaldı.

  Yemen geleneksel olarak Arapların anavatanı olmakla birlikte, yerleşik Yemen nüfusunun çoğunun islam'ın yayılmasından önce Arapça ( arapça yerine Güney Semitik dilleri konuşuyorlardı) konuşmadığı söyleniyor.

  Doğu arabistan:

  islam öncesi Doğu Arabistan'daki yerleşik insanlar çoğunlukla Aramice konuşanlardı ve bir dereceye kadar Farsça/persçe konuşanlar da vardı, Süryanice ise kilise dili olarak görev yapıyordu. Serjeant'a göre yerli Bahreyn halkı, Arap fetihleri zamanında adaya yerleşen ve Doğu Arabistan'ın ekili bölgelerinde yaşayan Hıristiyanların (Aramiler), Yahudilerin ve eski Perslerin (Majus) orijinal nüfusundan dönüşmüş "Araplaşmış" torunlarıdır. islamiyet öncesi dönemlerde doğu Arabistan nüfusu Hıristiyan Araplar, Arami Hıristiyanlar, Farsça konuşan Zerdüştler ve Yahudi tarımcıları oluşturuyordu. Zerdüştlük, islam öncesi doğu Arabistan'ın başlıca dinlerinden biriydi.
  1 ... ismail gaspirali
 5. 5.
  Suriye'de arami,kenan-fenike kökenliler zengi sonrası dönemde türkler

  Irak'da sabii,asur,yahudi ve türkmenler

  Uman'da fars/pers,yahudi ve aramiler

  Yemen'de güney semitik kavimleri ile yahudiler

  Kuzey afrika'da kıpti ve berberiler

  Doğu afrika'da somaliler

  ispanya'da geri dönüşümlü de olsa bir süreliğine bask,katalon,ispanyollar.
  2 ... ismail gaspirali
 6. 6.
  yemen:geleneksel olarak arapların anavatanı olmakla birlikte, yemen nüfusunun çoğunluğu aslında islam'ın yayılmasından önce arapça konuşmamıştır; bunun yerine güney semitik dillerini konuşmuşlardır.
  3 -2 ... ismail gaspirali
 7. 7.
  Arap soyluların veya arap kanı taşıyanların başına gelebilecek normal olan şeydir.
  ... selia
 8. 8.
  bu konu çok uzun ancak araplaştırmanın gayesi, nedeni ve sebepleri temel anlamda şudur:

  birbirine düşman kılma
  kıskançlık ve haset
  birbirine öldürtme
  kin ve nefret

  hani o mahalle baskısı dediğiniz şey mahallelere nasıl girdi, neden ne şekilde girdi ve ne bekleniyordu dilerseniz araştırın. türk mahallelerindeki kiliselere karşı ve yabancı uyruklu başka din inancı taşıyanlara karşı yapılan, gavur kafir kavramları ile empoze edilen sistem tam olarak araplaştırmadır. arabiyet beraberinde türk düşmanlığını da getirmiş türkler dahi kendi ülkelerine karşı, kendi insanına karşı soğumaya başlamıştır.

  dediğim gibi konu uzun ancak araplaştırma köken olarak çok ciddi işlenmiştir türk toplumunda.
  1 ... rootz