1. 1.
    Bir çok soruna neden olacak, kitleleri birbirine kırdıracak, insanları ayırıltıracak duruma neden olur.
    1 -3 ... basbakan olacak adam