1. 1.
  öncellikle şunu söyleyeyim, Kur'an'da ezanın sadece arapça okunmasıyla ilgili bi ayet yoktur. türkçe ezan istiyenlerin çoğunluğu arap asimilasyonuna uğramamızı istememeleridir. lakin burada fena iki yüzlülük dönmektedir. güzide memleketimizin dört bir yanı ingilizce marka ve tabela isimleri ile dolu olmasına ses çıkarmazlar. gece gittikleri disko ve barlarda sabahlara kadar yabancı şarkılar çalındığı vakit yine bunda bi sıkıntı görmezler. ama ezan arapça okunduğu zaman auvvv. ne hemen auuvv?? ülke zaten tam bir kültür yozlaşmasına tutulmuşken takıldıkları şey arapça ezan oluyor? ne kadar tuhaf dimi.

  Basit popülizm bir örnek vereyim. ezan eğer müslüman topluluklarının ülkelerindeki kullandıkları dillere göre okunsaydı siz bunu anlayabilecek miydiniz?

  Ve eza­nın söz­le­ri Arap­ça’dır. Ama Arap’ın söz­le­ri de­ğil­dir. Onun naz­mı ve laf­zı ya­ni di­zi­li­şi ve söz­le­ri as­hap­tan Ab­dul­lah b. Zeyd’e, Hz. Ömer’e ve da­ha pek çok sa­ha­be­ye, Al­lah ta­ra­fın­dan il­ham edil­miş; Hz. Pey­gam­be­rin onay ve tas­dik­le­riy­le ke­sin­leş­miş, 1400 kü­sur se­ne­dir dil­le­ri fark­lı bü­tün is­lâm ül­ke­le­rin­de de­ğiş­me­den, tar­tı­şıl­ma­dan “EZAN-I MU­HAM­ME­DΔ ola­rak oku­na­gel­miş­tir.

  Arap kal­kıp “Ezan-ı Ara­bî” ya­ni Arap Eza­nı de­me­sin, Pa­kis­tan­lı kal­kıp “Ezan-ı Pa­kis­ta­nî” ya­ni Pa­kis­tan Eza­nı de­me­sin, Müs­lü­man Türk kal­kıp “Ezan-ı Tür­kî” ya­ni Türk Eza­nı de­me­sin ve herkes kendisine göre bir ezan çıkarmasın di­ye bü­tün Müs­lü­man­la­rın peygamberi olan Hz. Muhammed (s.a.v)Efendimize isnaden “EZAN-I MU­HAM­ME­DΔ de­nil­miş­tir.
  1 -1 ... ne istiyosam olmuyo
 2. 2.
  Did you mean ''isteyenler''?
  1 -2 ... lennonmccartney
 3. 3.
  tercihim türkçe okunmasından yana fakat alışma süreci çok zor olacaktır benim için.
  -2 ... irdo returns
 4. 4.
  Zaten namaza gitmeyeceksin bırak zorlama.
  ... tataronline
 5. 5.
  çok savablıdır, olsun.
  2 -1 ... timur cengiz hulagu
 6. 6.
  bana farketmez. beni ilgilendirmiyor.
  -1 ... hastavilla
 7. 7.
  duyduğunu anlamak istiyorsan ezanın mealini ezberle amk. bu ezan dünyanın her yerinde aynı dilde okunur ve evrenseldir.

  bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli.
  ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli!
  1 -1 ... kazangap
 8. 8.
  eğitim şart.

  mutlaka okunacaksa elbette türkçe okunmalı.
  -2 ... noxeca