1. 1.
    fasilitenin yine kafasına göre takılmaya başlamasıdır.. eh onunda canı var..
    ... mesqoo