1. 1.
    Can sıkıntısından yapılandır. O tahta sesi hoş çıkar.
    ... uludag trollu