1. .
    körle yatan şaşı kalkar atasözünün mutasyon geçirmiş hali.
    ... clark