1. 1.
    aranıldığında bulunması zor kişiler, nesneler vs. için kullanılan söz öbeği.
    ... nattleite