1. 1.
  Öğrencilerin yaşamlarında karşılaşabilecekleri problem durumlarında değişik çözümler üretebilmeleri için sınıf içi veya sınıf dışı ortamlarda araştırma – inceleme yaparak öğrenme yaşantıları sağlamaktır.
  Öğrenilen konuların değişik durumlarda denenmesine olanak sağlar.
  Uygulama düzeyindeki hedef alanın öğrenciye kazandırılmasında etkilidir.
  Dersin sonuç kısmında kullanılır.
  Kullanılan teknikler: Beyin fırtınası, problem çözme, gösterme, yaptırma, rol yapma, dramatizasyon, deney, gözlem, soru-cevap

  >Araştırma – inceleme Yoluyla Öğretim Stratejisinin Uygulanması
  -Problemin hissedilmesi
  -Problemin tanımlanması
  -Hipotez kurma
  -Veri toplama – Yöntem geliştirme
  -Hipotezleri test etme
  -Problemi çözme

  Öğretmen, rehberdir.
  Öğrenci, aktif ve merkezdedir.

  Kaynak : hsnymn.blogcu
  ... nyqust