1. 1.
    malum güşlü millet karısıdır.

    kuzey kore canım...
    ... erectov