1. 1.
  basitçe doğada hominin yaşamsal faaliyetlerinden kaynaklanan kemik bütünlüğünün, yapısının ve yüzeyinin değişmesidir. Bu değişiklikler kemikteki yüzeyel değişiklikler (örn. kesi çizgileri, çekiç perküsyon izleri…) ve et parçalama, kemik iliği işleme ve hayvansal yağ elde etme ile ilişkili fraktür pattern modellerini kapsar. Antropojenik kemik modifikasyonunun diğer biçimlerine örnek olarak diş izleri ve sindirim, ısıtma, yanma ve kemiklerle yapılan aletlerin kullanımıdır. Bunlarla birlikte antropojenik diş izleri ve sindirime dair bulguları diğer tafonomik (bedenler üzerinde süreç içerisinde değişikler meydana getiren) ajanlardan, örneğin karnivorların oluşturduğu benzer modifikasyonlardan ayırt etmek zor olabilir. Antropojenik kemik modifikasyonlarının fark edilmesi, karnivorlar ya da nehirler gibi akıntıların etkileri (fluvial tafonomi) gibi diğer tafonomik ajanların aksine, bir fosil kemik topluluğunun homininler tarafından biriktirildiğini ve/veya hominin yaşamsal aktivitelerini ortaya koymak adına oldukça önemli bir noktadadır. Bu modifikasyonlar, tabiatta antropojenik etkileri ve yaşam mekanizmalarının incelenmesi (örneğin kanibalizm) için kullanılmaktadır.

  Bir çalışmada Belçika’dan elde edilen Neanderthal kalıntılarındaki antropojenik kemik modifikasyonlarının genel bir illüstrasyonu:
  antropojenik kemik modifikasyonu

  ileri okuma önerim:
  Hurlbut, S. A. (2000). The taphonomy of cannibalism: a review of anthropogenic bone modification in the American Southwest. International Journal of Osteoarchaeology,10(1), 4-26. doi:10.1002/(sici)1099-1212(200001/02)10:1<4::aid-oa502>3.0.co;2-q
  2 ... ersozmd