1. 1.
    insan tarafından orman örtüsünün tahrip edilmesi sonucu oluşan bozkır.
    ... iskandinav