1. 1.
  Aspirin--> COX1 irreversibl inhibisyonu.
  P2Y12 tipi ADP blokerleri;
  Tiklopin, Prasugel, Klopidogrel--> irreversibl
  Tikagrelor--> Reversibl
  Glikoprotein 2b/ 3a inh.
  Absiksimab( monoklonal)
  Epifbatid, Tirofiban--> Reseptör blokeri
  ... starfairy