1. 1.
    birbirinden oldukça bağımsız iki akım arasında aslında birbirinden bağımsız bir benzerlik vardır..nasıl batıda antisemitist en ufak bir hareket büyük bir yaptırıma uğruyorsa ülkemizde de bu antikemalizm için geçerlidir..Atatürk ü ilahlık mertebesine oturtmuş bürokraside önemli konumlara sahip bu kişiler Atatürk ü sevmiyorum demenin bile suç olabileceğini yadırgamamaktadır..

    (bkz: ataturk u sevmeyen zihniyetler)
    1 -2 ... ebuzer