1. .
    aslında suçu olmayan yığınlardır.
    her ile bir üniversite sloganı ile popülist politikaların sonucu olan, hiçbir alt yapısı ve olanağı olmadan, umit içindeki gençleri, bilmem ne üniversitesi tabelası altına sokup bilimsel çalışma beklenen, aynı zamanda tarikatların denetimine sokulan, taşra üniversitelerinde eğitim yapmak zorunda olan yığınlardır.
    3 ... bachus80