bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  zeus'un torpiliyle kolayca olunabilen tanrılıktır, sıralı tam listesi;

  Kaos (Haos olarak da okunur ): χάος kelimesi Yunanca boşluk anlamına gelmektedir. Evrenin (Kozmos) oluşumundan önceki biçimsiz boşluktur.
  Erebus (Ἔρεβος; Okunuşu Erevos) : Karanlık tanrısı. Hesiod'a göre Yunan Tanrısı Kaos'tan meydana gelmiştir.
  Niks (Νύξ): Gece tanrıçası Niks, Kaos'tan meydana gelmiştir. Aitir (Αἰθήρ): Hesiodos'a göre aydınlık tanrısı. Erebus ve Niks'ten meydana gelmiştir. Ayrıca ''Yüksek Gökyüzü'', tanrıların nefes aldığı hava'nın elemental tanrısıdır.
  imera (Ἡμέρα ): Gündüz'ün tanrıçasıdır. Erebus tanrısı ve Niks tanrıçasından var olmuştur.
  Gaya (Γαῖα): Yeryüzü tanrıçası. Titanlar ve Devler Gaya ve Uranüs'ten meydana gelmiştir.
  Uranüs (Οὐρανός): Gökyüzü tanrısı. Hesiodos'a göre Uranüs, Gaya'dan var olmuştur.
  Urea (Oὔρεα): Dağların elemental tanrısı. Yine Hesiodos'a göre Gaya'dan var olmuştur.
  Podos (Πόντος): Denizlerin elemental tanrısı
  Tartaros (Τάρταρος ): Plato'ya göre ölümden sonra ölümlülerin cezalandırıldığı yer ve aynı zamanda bu yerin elemental tanrısı.
  Eros (Ἔρως): istek, aşk ve seks'in elemental tanrısı. Hesiodos'a göre ilk Yunan Mitoliji Tanrılarının 4.sü.
  ikincil Yunan Mitolojik Tanrıları – Titanlar (Τιτᾶνες)
  Kronos, Uranüs'ü hadım ederkenTitan Kronos, Öncül Yunan Mitolojik Tanrısı Uranüs'ü tahtından ederken - Giorgio Vasari (1511–1574)
  Titanlar Yunan Tanrıları Gaya ve Uranüs'den meydana gelmiştirler. ilk kuşak Titanlar şöyledir;

  Okyanus(Ὠκεανός ) : Okyanusların tanrısı.
  iperion (Ὑπερίων) : Bazı kaynaklarda güneş tanrısı olarak geçmektedir.
  Koios (Κοῖος): Zeka tanrısı
  Kronos (Κρόνος): Titanların en genci ve lideri olan tanrıdır. Babası Uranüs'ü tahtından etmiş, sonra da kendi oğlu Zeus tarafından tahtından edilmiş ve Tartaros'da hapis edilmiştir.
  Kriyos (Κρεῖος ) : Adından başka hakkında bilgi bulunmayan yunan tanrısı.
  iapetos (Ἰαπετός): işcilik tanrısı.
  Mınimosini (Mνημοσύνη) : Hafıza tanrıçası ve ilham tanrıçalarının annesi
  Tithis (Τηθύς): Deniz Tanrıçası
  Evrifaessa (Ευρυφάεσσα) : Theia olarakta adlandırılan aydınlık tanrıçası.
  Fivi (Φοίβη): Ay ile ilişkilendirilen tanrıça.
  Rea (Ῥέα): Olimpos tanrılarının (Üçüncü kuşak Yunan mitolijisi Tanrıları) anası olan tanrıça.
  Themis (Θέμις): Kutsal düzen, hukuk ve adelet tanrıçası.
  ikinci kuşak Titanlar ise şöyledir:

  iperion'un çocukları:
  Eos: Şafak Tanrıçası
  Helios (Ἥλιος Hēlios ya da Ήλιος ): Güneş'in material hali.
  Selini (Σελήνη): Ay'ın material hali.
  Koios'un çocukları:
  Lito (Λητώ)
  Asteria (Ἀστερία)
  iapetos'un çocukları:
  Atlas (Ἄτλας): Astronomi ve navigasyon Titanı.
  Prometheus (Προμηθεύς ): Tanrılara karşı çıkan ve insanlığa ateşi armağan eden Titan.
  Epimetheus (Ἐπιμηθεύς )
  Menoetius (Μενοίτιος)
  Okyanus'un kızı:
  Mitis (Μῆτις): Yetenekle ilişkilendirilen Titan
  Kriyos'un çocukları:
  Astrayos (Ἀστραῖος) : Alaca karanlığın Titanı
  Pallas (Πάλλας)
  Perses: Yıkım tanrısı
  Titanların altın çağı, yeni kuşak tanrılar Olimpos Tanrıları tarafından Titanomahi (Titanlar Savaşı) neticesinde son bulmuştur.

  Üçüncü Kuşak Yunan Mitolojik Tanrıları – 12 Olimposlu Tanrı
  Zeus, Hera, Poseydon, Demeter, Athena, Apollo, Artemis, Aris, Afrodit, Hephaistos (ifestos), Hermes ve Dionisus 12 olimpos tanrılarıdır. Zaman zaman Hestia da bu tanrılar arasında gösterilmektedir. Hades olimpos'ta bulunmadığından bu tanrılar arasında gösterilmez. Öte yandan Persefon'da 12 tanrı arasında gösterilmemektedir. Herkül ve Asklepius'un adları ise zaman zaman 12 tanrı ile anılmıştır. 12 Yunan Tanrısı efsanevi olimpos dağında yaşamaktadırlar. Egemenliklerini Titanlar savaşında Titanları yenip Tartaros'a hapsederek kazanmıştırlar.

  Yunan Mitolojisi Tanrıları - Olimposlu Tanrılar
  Zeus

  Olimpos'lu tanrıların kralı, gökyüzü ve şimşek tanrısı. Zeus titanlar Kronos ve Rhea'dan doğan en genç tanrıdır. Kartal ve Şimşek sembolleri Yunan Tanrısı Zeus'u sembolize etmekte kullanılmıştır. Tanrıça Hera'nın eşi ve kardeşidir. Poseydon ve Hades'in de kardeşidir.

  Olimposlu Zeus Olimpos Kralı Zeus
  heraOlimpos Kraliçesi Hera
  Hera

  Zeus'un eşi ve Olimpos'un kraliçesi. Evlilik tanrıçası. Sembolleri nar, tavus kuşu, taç ve inektir.

  Poseydon

  Deniz ve deprem tanrısı. Sembolleri at, boğa ve yunustur. Kronos ve Rhea'nın oğlu Zeus ve Hades'in kardeşidir.

  poseydonOlimpos Tanrısı Poseydon
  demeterOlimpos Tanrıçası Demeter
  Demeter

  Doğurganlık, tarım, doğa ve mevsimlerin tanrıçası. Kronos ve Rhea'nın çocuğudur. Sembolleri gelincik, meşale ve buğdaydır.

  Atena

  Bilgelik, savunma, ve savaş stratejisi tanrıçası. Zeus ve Metis'in kızı. Sembolleri baykuş ve zeytin ağacıdır.

  atenaBilgelik Tanrıçası Atena
  apolloOlimpos Tanrısı Apollo
  Apollo

  Işık, bilgi ve şifa tanrısı. Aynı zamanda salgın ve karanlığında tanrısı. Zeus ve Leto'nun oğlu. Sembolleri güneş, lir, ok ve yay.Artemis'in ikiz kardeşi

  Artemis

  Avcılık, bakirelik, doğum, okculuk ve ay tanrıçası. Ay ve Geyik yaygın sembollerindendir. Artemıs Zeus ve Leto'nun kızı, Apollo'nun kardeşidir.

  artemisTanrıça Artemis
  aresSavaş Tanrısı Ares
  Ares

  Savaş ve Şiddet tanrısı. Sembolleri kalkan, mızrak ve köpektir. Zeus ve Hera'nın oğludur.

  Afrodit

  Aşk, güzellik ve şehvet tanrıçası. Sembolleri kuş, elma, arı, kuğu ve güldür. Zeus ve Dione'nin kızıdır.

  afroditTanrıça Afrodit
  ifestusifestus (Vulcan)
  ifestus (Vulcan)

  Olimposlu tanrıların Demircilik ustası. Demir ve ateş tanrısı. Hera ve Zeus'un oğlu, Afrodit'in kocası.

  Hermes

  Tanrıların habercisi. Ticaret, hırsızlık ve oyun tanrısı. Olimpostaki en genç ikinci tanrı.

  hermesHermes
  hestiaHestia
  Hestia

  Düzen ve aile tanrıçası. ilk kuşak olimposlu tanrılardandır. Olimpostaki yerini Dionisus'a bırakmıştır. Kronos ve Rhea'nın ilk çocuğu ve Olimpos'un en yaşlı tanrısıdır.

  Dionisus

  Şarap, tören ve eğlence tanrısı. Zeus ve ölümlü prenses Semele'nin oğlu. En genç olimposlu tanrı. Ayrıca olimpostaki tanrılar içerisinde tek yarı tanrı.
  ... kenan kilicdaroglu
 2. 2.
  peki ama neden?
  1 ... kardes bi nik soyle