1. 1.
    ideolojisine ters düşecek asla olmayacak eyilimdir.
    ... hasmet ibriktaroglu