1. 1.
    sadece antidepresanların değil bir takım zayıflama ilaçlarının yasaklanan lida ve subitramin içeren benzerleri, antipsikotiklerin rexapin, zyprexa vb. ve metabolizmaya ciddi etkileri olan diğer ağır ilaçların yol açtığı etkilerden biridir intihar. bazı ilaçlarda bu mesele sadece düşüncede kalmaz teşebbüste de bulunulur. bu nevi ağır kimyasallar ihtiva eden medikallerin en hafif etkisi değişik bir şekilde tekrar depresyona yol açması bir sonraki aşamada intihar düşüncelerinin gelişmesi ve ölüm korkusuna yol açması.

    kısacası depresyona girmeyin.
    1 ... cuneren